Praktijk voor Voeding en Diëtetiek Gennep
Goed om te weten

 


Behandeltijd


De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. U kunt hierbij onder andere denken aan het uitvoeren van berekeningen, het opstellen van een op maat gesneden voedingsadvies en mondeling of schriftelijk contact met uw arts of specialist. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


Afspraak afzeggenkersen
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
In de behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden én komen we er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).